Bagaimana Cara Imam Memperingati Makmum Sebelum Solat Berjemaah?

SOALAN: Assalamualaikum, saya ingin bertanya tentang cara tertib menjadi imam bila melaksana kan solat berjemaah. Apa kah bahasa rumi nya untuk melurus kan dan merapat kan saf sebelum solat? Untuk memperingati jemaah2? (Istau lilsolah watarasu) ?
– Anonymous, Singapore.

ask-ustaz_daily-updates

JAWAPAN: Disunnahkan meratakan saf dan merapatkannya dalam solat jemaa’h dan mengingatkannya bagi imam dan mamum.

(Muqadimah Al Hadhramiyah,bab sunnah-sunnah jamaa’h)

Dan lafaz yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam :

  • “Sawwu sufufakum” “سووا صفوفكم”
    Ertinya : “Ratakanlah saf kamu semua”.
    (Hadith riwayatkan oleh Imam Bukhari dari saiyidina Anas radhiallah a’nhu.Hadith ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari,bab “taswiyah assufuf i’nda aliqamah).
  • “Aqimu fi sufufikum wa tarasaw” “أقيموا في صفوفكم وتراصوا”
    Ertinya : “Ratakanlah di dalam saf kamu semua dan rapatkanlah”.
    (Hadith riwayatkan oleh Imam Bukhari dari Saiyidina Anas radhiallah a’nhu dan di sebahagian riwayat merieayatkan : “اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا” “I’tadilu…” sepertimana yang telah diriwayatkan oleh Ma’mar.Hadith ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari,bab Altaswiah alsufuf i’nda aliqamah).

Wallahu a’lam
Contributor: Ustaz Yasser Masni
www.AskUstaz.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s